Mille alusel otsustame paigutuse?

 1. Vasakul pool (kohvikupoolses) tiivas on eelistatud need kirjastused, kes viibivad raamatunädalal kõik 5 päeva ja võtavad vähemalt 3 lauda.
 2. Registreerimisel arvestame asukohti vastavalt registeerimise ajale. Varem registreerunutele saame pakkuda paremat kohta.
 3. Parem pool ja näitustesaal on soodsam.

 

Mida meie korraldajatena pakume kirjastustele?

 • Laiad lauad paremaks raamatute väljapanekuks.
 • Toolid vastavalt inimeste arvule.
 • Vajadusel lisavalgustus.
 • Pikendusjuhet laua juurde.
 • Müügikohale kirjastuse nimesilti.
 • Lina lauale ja lina raamatute katmiseks õhtuks.
 • Reklaami Raamatunädala kodulehel ja sotsiaalmeedias. Edastame pressiteated
  meediasse ja info üritusest lähedal olevatesse asutustesse. Reklaambännereid raamatukogu sissepääsu juures ja Tõnismäe ristil.
 • Võimalust korraldada uute raamatute esitlust raamatukogu kohvikus (tagame
  helitehnika) ja aitame kaasa info levikule (lisainfo raamatunädala veebis ja sotsiaalmeedias).
NB! Parkimist ja riiuleid me ei paku, soovi korral saate enda riiulid omad kaasa võtta

 

Korralduslikud kokkulepped:

 • Asju saab valmis seada 3.12.2018 vahemikus kell 16:00-20.00.
 • Raamatukastide maha tõstmiseks on lubatud autot parkida ühel kirjastusel maksimaalselt 20-25 minutit raamatukogu ukse juures. Peale seda olete kohustatud auto kiiresti ümber parkima.
 • Müügipäevadel on raamatukokku võimalik sisse pääseda alates 9.30-st.
 • Osalemise loobumise viimane ära ütlemise kuupäev on 20.11, siis saab veel osalustasu tagasi. Hilisematele loobujatele osalustasu ei tagastada.
 • Iga kirjastus ja teda esindav müüja on kohustatud ära viima kõik tühjaks jäänud pappkastid ja muu olmeprügi. Selle mitte tegemisel on ürituse korraldajal õigus esitada koristuse lisa arve.